Kevätkokous 2021 kutsu

12.4.2021

Tervetuloa BMX TURKU RY:n Kevätkokoukseen 2021

t.BTun hallitus


AIKA: 28.4.2021 KLO 18.00-19.30

PAIKKA: Teams tai vastaava etäkokous

Korona ohjeistuksesta johtuen kevätkokous toimitetaan etänä. Linkki kokoukseen jaetaan ennen kokousta jäsenistölle. Ilmoitattehan jos haluatte kokouksen linkin jonnekin muuhun sähköpostiin kuin mikä teillä on tallennettuna yhteystiedoissanne. Ilmoitukset seuraposti@bmxturku.fi .

Kokouksen esityslista

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

a)puheenjohtaja

b)sihteeri

c)kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d)ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7. Muut asiat, mm freestyle-koulu kesällä

8. Päätetään kokous